Därför är det värt att skriva ut på tryckeriet

Skriva ut själv eller gå till tryckeriet? Detta är frågan som tusentals människor ställer varje dag som måste få dokument eller bildfiler på papper. Många av dem väljer att använda tjänsterna i ett tryckeri. Läs vidare för att ta reda på fördelarna med att inte behöva skriva ut själv och istället lämna den här uppgiften till proffs. Högre utskriftskvalitet Ett tydligt argument för att besöka ett tryckeri är utan tvekan den bättre kvaliteten på utskrifterna. De flesta datoranvändare har en mer eller mindre aktuell skrivare – men det är vanligtvis i kategorin lågkostnad, så resultaten är ofta dåliga. En skrivare i klassen av ungefär 500 kronor räcker för en text av mellan typ och kvalitet. Men när det gäller en tentamen eller en färgbroschyr krävs mycket högre utskriftskvalitet. Kopieringsbutiken erbjuder utskrifter av hög kvalitet som uppfyller kundens krav. Om du inte är nöjd med resultaten kan du förvänta dig att en anställd tar hand om saken. Några musklick och de färdiga utskrifterna är redo att läggas ut på hyllan. En annan fördel med kopieringsbutiker är att du själv kan välja utskriftskvalitet. Vissa datorägare är överväldigade med denna uppgift och kan inte använda prickar per tum medan andra inte ens vet att det finns möjlighet att göra enskilda utskriftsinställningar. I tryckeriet räcker det att informera den ansvariga medarbetaren om det syfte som utskrifterna är avsedda för. En lämplig kvalitetsnivå väljs sedan tillsammans med kunden. Lägre tryckkostnader Att skriva ut på allt-i-ett-enheten hemma är inte så billigt som det verkar vid första anblicken. Det är vanligt att försäljarna lockar med billig utrustning. Det stora slutet kommer när den fabriksinstallerade patronen är tom och måste fyllas på eller bytas ut: Det finns nu skrivarmodeller där ersättning av en enda patron kostar nästan lika mycket som själva enheten. Om du bestämmer dig för att skriva ut i tryckeriet spelar detta ingen roll. Du betalar ett fast pris per sida, desto lägre desto fler utskrifter du behöver. Speciellt när du skriver ut stora dokument och när du producerar komplexa tryckta produkter (t.ex. företagsbroschyrer) är att gå till tryckerierna från Göteborg ett mycket bättre alternativ. Inga problem med teknik Nästan alla som äger en skrivare känner till denna situation: du måste snabbt skriva ut ett dokument, men det finns inte tillräckligt med bläck i patronen. I de flesta fall innebär detta att påfyllning måste erhållas från en specialhandlare. Om du har en ersättningskassett på lager måste du göra ett arbete innan du skriver ut – vi talar om justering. Denna process tar några minuter och är absolut nödvändig för att se till att texten och bilderna inte är sned eller skrivs ut bit för bit. Om du väljer tryckerierna från Stockholm kan du med säkerhet glömma sådana problem: De enheter som finns där är redo att användas när som helst och om nödvändigt ställs de in av de anställda så att kunden är nöjd med resultatet. Ett annat problem med handskriven utskrift kan uppstå om du använder ett fysiskt dokument istället för en fil – till

Läs mer »

Utmaningar och mål inom byggsektorn

Byggsektorn står inför utmaningen att öka byggproduktionen och samtidigt göra det befintliga fastighetsbeståndet och energiövergången mer hållbar. Sektorn lider dock av brist på tillgängliga byggarbetsplatser, höga priser på byggnadsmaterial och särskilt brist på arbetskraft. Var är möjligheterna? Vilka är de ekonomiska utsikterna? Och vilken roll spelar lagstiftning och förordningar? Oavsett om du äger en byggfirma i Malmö eller någon annan del av sektorn som du är aktiv inom kommer vi att uppdatera dig. Trender och utveckling Liksom tidigare år växer byggproduktionen snabbare än den svenska ekonomin. Tillväxten var 6% 2020 efter en tillväxttakt på 7% 2019. Icke-bostadsbyggande var den främsta drivkraften för tillväxten inom sektorn, medan bostadsbyggande och infrastruktursektorn visade lägre tillväxt. Kväve- och PFAS-problemen kommer att påverka byggproduktionen från 2021. Vi förväntar oss en krympande byggsektor både 2021och 2022. Effekterna på infrastruktur och bostäder kommer att bli störst på kort sikt. Tillväxten förväntas återupptas från 2023. Byggbranschen lider fortfarande av olika utmaningar, till exempel brist på tillgänglig byggmark och otillräckligt lämplig personal. Förutom det nybyggda uppdraget finns det också ett omfattande hållbarhetsuppdrag. Den byggda miljön måste vara koldioxidneutral senast 2045. Detta innebär att byggsektorn måste kunna göra cirka 190 000 hus per år mer hållbara år 2035. ”Orderböckerna utvecklas positivt, vilket gör att företagen kan förvänta sig mer försäljning.” Punkt för punkt ser Linus Linard, som har arbetat på många olika byggfirmor, följande trender och utveckling inom sektorn: – Cirka 65 000 nya bostäder kommer att vara färdiga 2020. Detta är för lite i förhållande till den stora utmaningen som ligger i att minst 80 000 hus byggs årligen för att kompensera bostadsbristen. Antalet utfärdade tillstånd släpar också efter. – Arbetskraften är fortfarande brådskande och fortsätter att utöva press uppåt på byggkostnader och låga marginaler. Vi förväntar oss att detta kommer att leda till en ökad konkurs; – Förutom personalflödet är innovation och industrialisering nödvändig för en framtidssäker byggsektor. Genom att använda smart teknik, nya produkter och nya arbetsmetoder kan produktivitet och lönsamhet öka; – Renovering och hållbarhet av kommersiella byggnader släpar långt efter, till exempel har mer än hälften av kontorsbeståndet ännu inte den önskade minsta energimärket-C (laglig skyldighet från 2024); – Inom infrastruktursektorn är konkurrensen (till exempel inom vägbyggnad) fortsatt hård och sätter marginalerna under press. Orderportföljerna utvecklas positivt så att företagen kan förvänta sig mer omsättning. Det måste börja byggas mer energieffektiva hus redan idag. Den första missuppfattningen som brukar göras när det kommer till att energieffektivisera hemmet är att husägare felaktigt tror att deras hem redan är energieffektivt. Cirka en tredjedel av dessa hus har en definitiv orange etikett C, D eller E. Cirka 6 procent har till och med en definitiv röd F- eller G-etikett. Dessa husägare tycker fortfarande att det inte finns något behov av att bli mer hållbart. De kan förväxla energieffektivt beteende med en hållbar byggteknik. De kan också vara obekanta med sin energimärkning och därför deras energiprestanda. Missuppfattningar kräver bättre information Den andra missuppfattningen är att husägare tror att investeringar i energibesparande åtgärder inte (eller otillräckligt) betalar för sig själv

Läs mer »

Elektriker Stockholm

Elektriker Stockholm– Bästa beslutet Letar du efter ett företag som tillhandahåller omfattande elektriska tjänster på ett professionellt och säkert sätt? Utmärkt, eftersom det är vårt företag och våra elektriker har lämpliga kvalifikationer och erfarenhet som krävs. Ett elektriskt fel kan orsaka mer problem än du kan föreställa dig. Därför är det mycket viktigt att ringa en professionell elektriker för att göra ett sådant jobb! Eftersom det först då är möjligt att upprätthålla maximal säkerhet för personer som befinner sig nära det elektriska systemet. Om det finns vårdslöshet och skador på ledningarna kan detta leda till allvarliga olyckor. För det första kan det finnas elektriska stötar, som ibland även kan vara dödliga då spänningen är riktigt hög. För det andra leder elektriska installationer som har skadats till brandfara. Överspänningar kan också vara farliga och kan leda till ytterligare fel. Därför bör kvaliteten på de elektriska tjänsterna som utförs inte underskattas – regelbundna uttagsinspektioner och ställverk och snabba insatser vid en olycka kan minska risken. För att vara säker på kvaliteten på de tjänster som utförs, måste du välja ett företag med erfarenhet och lämpliga kvalifikationer – dessa är viktiga egenskaper hos elektrikern. Vad specialiserar vi oss på? Vi tar hand om allt som är relaterat till el. Vi betjänar både privatkunder och större företag. Om du behöver reparera elektriska installationer i Stockholm, finns våra tjänster här för dig. Vi utför uppdrag 24 timmar om dygnet – trots allt, du vet aldrig när felet kommer att hända och i alla situationer av denna typ bör du agera mycket snabbt! Vår nästa specialitet är elinstallationer. En sådan prestanda är nödvändig så att de elinstallationer i Stockholm som ger el på ett sätt som inte äventyrar liv och hälsa. När alla installationer har anslutits och konstruktion och reparationer har slutförts, bör installationerna kontrolleras då och då så att det inte uppstår några farliga fel. Elektriska mätningar är naturligtvis också en del av vårt erbjudande. Sådana tjänster är också reglerade, så när du beslutar om vårt företag, är du säker på att allt går enligt reglerna. Det är mycket viktigt att använda rätt mätverktyg. De och elektrikerns kompetens garanterar en pålitlig service. Sådana mätningar ska göras då och då för att säkerställa att anläggningen inte byts ut och att den fungerar som den ska. Risken för elektriska stötar och brand är för hög för att tona ned sådana inspektioner. I synnerhet i offentliga byggnader (skolor, sjukhus, kontorsbyggnader, köpcenter och andra platser). Elektriska mätningar måste också utföras av specialister för att resultaten ska vara tillförlitliga. Om du bryr dig om den elektriska utrustningens livslängd bör anslutningen av installationen och efterföljande mätningar lämnas i händerna på proffs. El-egantas anställda har genomgått lämplig utbildning och har många års erfarenhet av elektriska tjänster. Elektriker Malmö – hur mycket kostar våra tjänster? Varje kund är intresserad av priset, naturligtvis, men du måste veta att varje fall anses individuellt och på denna grund är prislistan utformad. Vi erbjuder tjänster till konkurrenskraftiga priser, som är mycket attraktiva för kunderna. Vi tar hand

Läs mer »

Konsultförmedling – Viktiga fördelar

När jag började blogga gjorde jag det klart ganska tidigt att jag inte skulle blanda nytta med nöje. Allt eftersom bloggen har växt har detta dock kommit att bli en inkomstkälla i allt större grad. Det är inte på långa vägar en hundraprocentig sysselsättning, men faktum är att jag har gott ner i tid på mitt vanliga jobb. Jag tänker att detta borde göra att jag även kan blanda in mitt ”vanliga” jobb i innehållet här. Jag ska i alla fall göra ett försök idag. För er som inte vet om det så arbetar jag som manager på ett arbete inom konsultförmedling. Jag älskar mitt jobb, även om det kan vara väldigt krävande under vissa perioder. Det är en professionell byrå där jag känner att jag får omge mig med personer som gör att jag utvecklas. De utmanar mig, de gör sitt jobb och de gör så att maskineriet dundrar på. Jag är väldigt nöjd med situationen. Mina kollegor uppmanade mig att göra ett litet inlägg om konsultförmedling. Först kände jag mig skeptiskt till detta. Hur många undrar egentligen hur konsultförmedling fungerar? Svaret på frågan tycks vara: Ganska många faktiskt! Sedan jag hintade om detta för en dryg månad sedan har flera hört av sig personligen och efterfrågat ett inlägg. Därför kommer det här. Nedan kommer jag samla några av de bästa argumenten för att välja konsultförmedling som alternativ till vanlig anställning: Flexibilitet En fördel som alla som tar jobb inom konsultförmedling anger. Det är omväxlande att arbeta som konsult. Eller snarare: det kan vara omväxlande. Vissa väljer att jobba länge på samma firma. Många anställs till och med efter att de verkat som konsulter. Andra väljer att byta uppdrag emellanåt. Denna flexibilitet är svår att slå på andra jobb. Utvecklingsmöjligheter Även här slår konsultförmedling ”vanliga” jobb på fingrarna. Som konsult anlitas man redan från början för att man besitter expertis på ett område. Detta faktum är inte bara utvecklande i stunden när man jobbar, utan är också bra för resten av karriären. Dubbel trygghet Du är anställd hos konsultförmedlingen men har samtidigt samma rättigheter som alla på arbetsplatsen du jobbar på. Detta är mycket bra för den enskilde arbetaren. Nästa vecka tänkte jag gå in ännu mer på konsultförmedling. Då kommer jag att fokusera på vad som utgör en bra, respektive en mindre bra, konsultförmedling. Jag hoppas att ni anser att detta gav er någonting. Särskilt om ni letar efter arbete och funderar på konsultanställning. Hörs snart igen!

Läs mer »

ALLT I EN ÖVERBLICK – DE GRUNDLÄGGANDE REGLERNA FÖR DIN BERGVÄRME

Omfattande planering är ett måste. En högkvalitativ värmepump och geotermisk sond eller uppsamlare är ingen garanti för ett väl fungerande system. Varje system måste anpassas till den specifika situationen och respektive hus så att det inte finns någon lösning utanför hyllan. Omfattande planering måste därför föregå byggandet av varje geotermiskt värmesystem. Hitta rätt partner för din bergvärme. Specialföretag och konsulter i branschen vet vad du behöver tänka på när du bygger ett geotermiskt värmesystem och kan ge dig kompetent råd. De dimensionerar ditt system korrekt och berättar vilken värmepump som passar dig baserat på värmeförbrukningen. Naturligtvis vet experterna också hur djupt de måste borras för att kunna utvinna den nödvändiga värmen från djupet. Endast högkvalitativt arbete från din partner garanterar dig professionell konstruktion av ett effektivt bergvärmesystem. Du behöver ett tillstånd. I Sverige måste varje borrhål till ett djup av mer än hundra meter godkännas och registreras hos det geologiska statskontoret. Borrning över hundra meter måste också godkännas med avseende på gruvlagaregler. Vattenlagsgodkännandet ges där i samråd med respektive lägre vattenmyndighet. Utanför vattenskyddsområden är godkännande i allmänhet inte ett problem. Det är dock tillrådligt att registrera erhållande av tillstånd som en tjänst i kontraktet med det planerade eller verkställande specialistföretaget. Spara inte på fel plats. Eftersom investeringskostnaderna för geotermisk uppvärmning är högre än för konventionella system görs ofta ansträngningar för att spara pengar någon annanstans – till exempel djupet i borrhålen. Men om dessa inte är tillräckligt djupa, kanske värmen i underytan inte är tillräcklig. För att värmen ska fungera måste värmepumpen arbeta mer och använda mer el. Detta ifrågasätter inte bara klimatvänligheten, utan också ditt systems ekonomiska effektivitet. Om du vill spara på lång sikt måste du investera korrekt i början – extrakostnaderna kommer då att betala för sig själva. Bergvärme kan även kombineras med andra förnybara energier. Din geotermiska uppvärmning blir särskilt ekologisk om du använder den tillsammans med ett solcellssystem. Detta gör att du kan generera den elektricitet du förbrukar med värmepumpen, även om den indirekt, på ett CO2 -neutralt sätt. Tekniskt sett är de två systemen dock helt separerade från varandra. Det fotovoltaiska systemet lönar sig vanligtvis efter 7 – 13 år. En kombination med ett solvärmesystem kan också vara användbart, vilket också främjas särskilt av marknadsincitamentsprogrammet. Solfångare används för vattenuppvärmning och för större system även för värmestöd. Enbart detta gör att du kan minska elförbrukningen för en värmepump. I ett vanligt hus lönar dock sällan kombinationen av geotermisk uppvärmning med ett solvärmesystem sig ur kommersiell synvinkel. Interaktionen mellan systemen i ett solvärmesystem är extremt användbar. Värmen från solvärmesystemet, som naturligtvis uppstår särskilt på sommaren, lagras i marken via de geotermiska proberna. Värmeavlägsnandet av det geotermiska systemet under uppvärmningsperioden kompenseras således och värmepumpen behöver inte använda så mycket extra energi följande vinter för att höja temperaturen till uppvärmningsnivån.

Läs mer »

Människor framför robotar för markarbeten i Stockholm

Teknikutvecklingen raderar ut många yrkesgrupper idag. Och så kommer det att fortsätta vara under en mycket lång tid framöver. Lastbilschaufförer, taxichaufförer, industriarbetare och butiksbiträden är bara några av de jobb som kommer att vara ett minne blott inom ett par decennier. Detta kan man också se i städernas retorik. I Sveriges huvudstad talar man till exempel om det man kallar för Vision 2030 och Vision 2040. Staden ska utvecklas, växa och bli smartare och mer hållbar. Men staden kommer inte att bygga sig själv. För att kunna skapa det Stockholm som invånarna vill ha behövs proffs inom bland annat markarbeten, stadsplanering och diverse olika byggarbeten. Även om många yrken kommer att försvinna kommer alltid människors kognitiva kapacitet att behövas för vissa jobb. Jag är möjligen partisk. Jag menar, jag har själv jobbat med markarbeten i Stockholm under i stort sett hela mitt vuxna liv. Det är klart att jag har svårt att acceptera om det vore så att hela min yrkeskategori skulle gå förlorad till artificiell intelligens och robotar. Så kan det naturligtvis bli så småningom, men jag tror att det dröjer betydligt längre än till när den sista busschauffören lämnar in sina nycklar och stämplar ut för sista gången.  Stadens politiker och stadsplanerare är väldigt tydliga på en punkt: Vi ska växa och vi ska bygga om och bygga nytt! Och titta bara på Slussen. Ett otroligt byggprojekt som kräver mycket stor arbetsstyrka och en stor bredd av kompetenser. Snart är det dags för Stockholms mest omtalade byggprojekt att också ta in markarbetare. Och då står vi redo, jag och mina kollegor. Det pratar om att bygget av nya Slussen ska stå helt färdigt år 2025. Det är alltså sex år kvar till dess att invånarna i staden ska få sätta sina fötter på den nya marken helt och hållet. Sex år av renovering, borrning, gjutning och markarbeten på en av Stockholms mest trafikerade platser. Jag är glad över att jag själv föredrar att cykla än att behöva krångla med bil genom staden när den ser ut som den nu gör. Stadens visioner stoppar naturligtvis inte vid Slussen och år 2025. När detta stora projekt så småningom står färdigt drar nästa igång. Det återstår bara att se vad det kommer att ha för omfattning och var det kommer att ske. Oavsett vad som ska göras, och oavsett när det ska ske så kommer jag vara redo att utföra Stockholms bästa markarbete. Ett sådant jobb som bara en människa, ett riktigt proffs, kan utföra! Tack för idag!

Läs mer »

Våra samarbeten med tryckeri i Stockholm

Det har blivit mycket tryckeri i Stockholm för mig under det gångna året. Visserligen inte lika mycket som under föregående år, och vi vet förstås alla varför. När jag tog mitt arbete som kommunikationsansvarig tänkte jag inte att så mycket skulle vara i tryckt form. Jag tänkte att den digitala revolutionen hade gjort sitt och att det mesta nu skedde över nätet. Föga anade jag att trycksaker fortsatt skulle vara ett oerhört effektivt sätt att kommunicera på. Såhär har mitt och mitt företags samarbete med ett tryckeri i Stockholm sett ut: Broschyrer för mässa Ja, detta var förstås innan Coronapandemin bröt ut, tidigt under året. Vi skulle vara med på en mässa som handlade om självkörande fordom i framtiden städer. Kommunikationsavdelningen satt länge och diskuterade hur vi skulle gå tillväga för att möta vår kundgrupp. Vi diskuterade olika typer av trycksaker och tillslut landade vi i broschyr. Vi skulle helt enkelt trycka upp broschyrer med kort och koncist budskap i. För att göra detta tog vi hjälp av vårt trogna tryckeri i Stockholm. Utskick till kunderna Ofta låter vi alla utskick gå över mail. Detta är primärt av miljömässiga skäl. Den här gången skulle vi dock gå tillbaka till våra rötter och göra ett klassiskt kundutskick. Vårt tryckeri i Stockholm hjälpte oss att trycka upp reklamblad som gick ut till alla kunder. I reklambladet gjorde vi klart att vi, för varje blad som skickades, klimatkompenserade med ett antal kronor. Stortryck för kontoret Ibland måste man slå på stort och det gjorde vi i vår senaste beställning till vårt tryckeri i Stockholm. Efter sommaren kände vi att vi ville förnya oss och våra lokaler något. Stortryck hade någon person vid något tillfälle nämnt för mig. Alltså när man går till ett tryckeri i Stockholm och begär vepor som sträcker sig ända från golv till tak. Ja, så skulle det få bli på vårt kontor. Det kändes roligt, inte minst för att det hade sett likadant ut i lokalerna under alla år som jag jobbat där. Nu skulle det bli ändring, och det skulle vårt tryckeri i Stockholm hjälpa oss med. Arbetar ni i en befattning som gör att ni ibland samarbetar med ett tryckeri i Stockholm? I så fall – Vilket företag jobbar ni med? Hör gärna av er i kommentarsfältet!

Läs mer »

Frågor och svar om stambyte i Stockholm

Okej, jag har aldrig fått så mycket respons som efter förra veckans inlägg. Jag började med att skriva något om kunskapsluckor och texten övergick sedan till att handla om min vän Carls lucka. Carl visste nämligen inte vad mitt arbete inom stambyte i Stockholm innebär. Lägg därtill att vi har känt varandra i över 20 års tid. Skandal? – Jo tack! Hur som helst. Efter min totala sågning av Carl och mitt inlägg om stambyte i Stockholm har frågorna rasslat in. Tydligen var ämnet något som verkade intressera många av er, och det är förstås roligt att se. Jag tänkte därför ägna även denna veckas inlägg åt att skriva några rader om stambyte i Stockholm. Jag gör det genom att besvara några av de vanligaste frågorna som ni hade. Hur lång tid tar ett stambyte i Stockholm? Hur långt är ett snöre? Det är väldigt svårt att svara på hur lång tid ett stambyte i Stockholm tar generellt eftersom projekten varierar. Variationen beror på hur många bostäder som drabbas, hur stor fastigheten i fråga är, och vad som ska göras. Man kan däremot säga att de vanligtvis tar någonstans mellan fem till tio veckor. Under stambytet i Stockholm så rivs gammalt material ut och nytt byggs upp. Sådant tar dit, men resultatet blir kanonbra! Måste man flytta för att man genomför stambyte i Stockholm? Nej, det måste man inte. Du kan förstås räkna med att stambytet i din lägenhet i Stockholm kommer att göra livet ordentligt annorlunda under en period. Ditt boende, och framförallt ditt badrum, kommer att vara präglad av byggarbete. Provisoriska duschar och toaletter sätts dock alltid in i andra utrymmen i fastigheten. Vad händer om stambytet i Stockholm inte blir färdigt i tid? Detta är oerhört ovanligt, särskilt när du tar hjälp av en högprofessionell firma inom stambyte i Stockholm. Vi gör nämligen en ordentlig analys av läget redan innan projektet drar igång. Denna analys ger oss möjlighet att med tydlighet säga hur lång tid stambytet i Stockholm kan tänkas ta. Möjligen kan det dra ut på tiden om någon oförutsedd skada skulle uppstå under arbetet. Men detta är, som sagt, mycket ovanligt. Jag hoppas att ni läsare som törstar efter svar gällande stambyte i Stockholm har fått vad ni velat. Om ni tycker att detta är värdefullt kan jag återkomma med fler svar nästa vecka! På återhörande!

Läs mer »

Noll problem med Energihem

Jag har alltid uppskattat att få till lite förändring i tillvaron. Tyvärr har jag tummen mitt i handen så jag har verkligen aldrig kunnat fixa denna förändring på egen hand. En gång försökte jag snickra en fågelholk utefter YouTube-instruktioner. Inte ens det löste jag. Denna ohändighet har förstås bidragit till att jag många gånger har lagt väldigt mycket pengar. Detta är något jag gladeligen gör så länge jag blir nöjd med resultatet. Det senaste projektet i raden har varit fönsterbyte. Jag har varit otroligt nöjd med företaget jag lät utföra jobbet. Nu ska jag berätta varför det inte har varit några problem då jag anlitat Energihem för fönsterbyte. Det var inga problem med Energihem när det kom till den initiala kontakten. Det kanske låter självklart men det kan jag försäkra er om att det inte är. Ibland kan man nästan känna sig dåligt bemött redan vid första ansats till att be om hjälp. Så var inte fallet den här gången. Ett gott bemötande, tydlig information om vad jag som kund kan förvänta mig. Ett trovärdigt löfte om att inga problem skulle uppstå då jag tog hjälp av Energihem, och mycket riktigt. Det var heller inga problem med Energihem när det gällde kostnad och övrig information. Jag gjorde tydligt redan från början att jag råkat ut för alltifrån dolda kostnader till grova förseningar i projekt. Med Energihem var dessa problem helt frånvarande. Informationen var tydlig och inga siffror eller ord var inbakade så att vi lekmän skulle missförstå. Tydligt och rakt, precis som det ska vara. Slutligen ska nämnas att samarbetet med Energihem var nästan oförskämt fritt från problem när det kom till utförandet. Jag fick god info om hur processen med fönsterbytet skulle gå till. Teamet berättade hur de gick tillväga, vad som skulle göras och varför det behövde göras. Jag trodde inte att resultatet skulle synas så tydligt som det sedan gjorde. Det var verkligen inga problem med Energihem när det kom till leverans, och det är jag mycket tacksam för! Funderar du på fönsterbyte? Undvik då problem och anlita Energihem. Tips från en som vet!

Läs mer »

Ultimatum Fönsterputsning

Jag ska dra en ganska lång historia med hjälp av några få rader text. Det blir utmanande men jag ska göra ett försök. Historien börjar med ett uppbrott och slutar med att jag har blivit fenomenalt duktig på fönsterputsning. Mitt ex och jag bodde tillsammans i en liten etta. Det fungerade bra under de första två åren, men sedan började vi gå varandra på nerverna. Ingen av oss hade så pass mycket pengar att vi skulle kunna köpa något större. Förhållande drabbades hårt och vi såg ingen väg tillbaka. Vi gick isär.  Separationen tog hårt på mig, särskilt ett par månader efter uppbrottet. Jag valde att för första gången i livet gå ut och dricka öl själv. Jag hann inte mer än 2 öl in innan jag mötte en tjej, Jessica, som gjorde detsamma. Vi började snacka, och 4 månader senare flyttade jag in hos henne. I hennes jättevilla vid havet. Hon hade ärvt kåken, och bodde där själv. Hon sa att jag fick flytta in mot betalningen att jag skötte fönsterputsningen. Jag antog utmaningen och tyckte att det var en närmast löjligt bra deal för mig. Hur farligt är det egentligen att syssla med lite fönsterputsning emellanåt? Jag fick snart äta upp min nonchalans. Jag nämnde att Jessica bodde vid havet. Ett läge som många människor bara skulle drömma om. Det var såklart fantastiskt, bortsett från saltet. Saltet som dagligen stänkte på fönstren i huset. Alla borde någon gång pröva att sköta fönsterputsning för ett hus på tre våningar, med 20 fönster och som ligger precis vid havet. Fönsterputsningen jag hade ådragit mig blev nämligen en regelbunden pina i mitt liv. Särskilt de perioder då det stormade friskt, och saltvattnet slog mot rutorna jämt. Jag hade tagit vilken hyra som helst för att slippa fönsterputsningen då. Efter 2 månader i Jessicas hus tog jag snacket. Fönsterputsningen blev mig övermäktig. Hon upprepade skadeglatt att jag hade gått med på det, och att jag fick lösa det på vilket sätt jag ville. ”Men hur då?!” frågade jag desperat. Hon tog upp sin telefon, tryckte fram ett nummer och höll upp det framför mina ögon. ”Genom att ringa den här firman”. Jag knappade in numret och ringde. I andra änden svarade en kille som förklarade att han arbetade på ett företag som sysslade med fönsterputsning. För en mindre summa som jag tar ur egen plånbok får vi nu hjälp med fönsterputsning var tredje vecka. Värt vartenda öre!

Läs mer »