ALLT I EN ÖVERBLICK – DE GRUNDLÄGGANDE REGLERNA FÖR DIN BERGVÄRME

Omfattande planering är ett måste.
En högkvalitativ värmepump och geotermisk sond eller uppsamlare är ingen garanti för ett väl fungerande system. Varje system måste anpassas till den specifika situationen och respektive hus så att det inte finns någon lösning utanför hyllan. Omfattande planering måste därför föregå byggandet av varje geotermiskt värmesystem.

Hitta rätt partner för din bergvärme.
Specialföretag och konsulter i branschen vet vad du behöver tänka på när du bygger ett geotermiskt värmesystem och kan ge dig kompetent råd. De dimensionerar ditt system korrekt och berättar vilken värmepump som passar dig baserat på värmeförbrukningen. Naturligtvis vet experterna också hur djupt de måste borras för att kunna utvinna den nödvändiga värmen från djupet. Endast högkvalitativt arbete från din partner garanterar dig professionell konstruktion av ett effektivt bergvärmesystem.

Du behöver ett tillstånd.
I Sverige måste varje borrhål till ett djup av mer än hundra meter godkännas och registreras hos det geologiska statskontoret. Borrning över hundra meter måste också godkännas med avseende på gruvlagaregler. Vattenlagsgodkännandet ges där i samråd med respektive lägre vattenmyndighet. Utanför vattenskyddsområden är godkännande i allmänhet inte ett problem. Det är dock tillrådligt att registrera erhållande av tillstånd som en tjänst i kontraktet med det planerade eller verkställande specialistföretaget.

Spara inte på fel plats.
Eftersom investeringskostnaderna för geotermisk uppvärmning är högre än för konventionella system görs ofta ansträngningar för att spara pengar någon annanstans – till exempel djupet i borrhålen. Men om dessa inte är tillräckligt djupa, kanske värmen i underytan inte är tillräcklig. För att värmen ska fungera måste värmepumpen arbeta mer och använda mer el. Detta ifrågasätter inte bara klimatvänligheten, utan också ditt systems ekonomiska effektivitet. Om du vill spara på lång sikt måste du investera korrekt i början – extrakostnaderna kommer då att betala för sig själva.

Bergvärme kan även kombineras med andra förnybara energier.
Din geotermiska uppvärmning blir särskilt ekologisk om du använder den tillsammans med ett solcellssystem. Detta gör att du kan generera den elektricitet du förbrukar med värmepumpen, även om den indirekt, på ett CO2 -neutralt sätt. Tekniskt sett är de två systemen dock helt separerade från varandra. Det fotovoltaiska systemet lönar sig vanligtvis efter 7 – 13 år.
En kombination med ett solvärmesystem kan också vara användbart, vilket också främjas särskilt av marknadsincitamentsprogrammet. Solfångare används för vattenuppvärmning och för större system även för värmestöd. Enbart detta gör att du kan minska elförbrukningen för en värmepump. I ett vanligt hus lönar dock sällan kombinationen av geotermisk uppvärmning med ett solvärmesystem sig ur kommersiell synvinkel.
Interaktionen mellan systemen i ett solvärmesystem är extremt användbar. Värmen från solvärmesystemet, som naturligtvis uppstår särskilt på sommaren, lagras i marken via de geotermiska proberna. Värmeavlägsnandet av det geotermiska systemet under uppvärmningsperioden kompenseras således och värmepumpen behöver inte använda så mycket extra energi följande vinter för att höja temperaturen till uppvärmningsnivån.

Jonas rörinspektion

Det ringde på dörren. Jonas var ensam hemma och av någon anledning gjorde det alltid honom mer nervös än det borde. Han var visserligen en

Läs mer »