Hur ska ditt värmesystem se ut?

Att välja rätt värmare beror på flera faktorer. Tack vare vår många års erfarenhet av uppvärmningskonstruktion kan vi ge dig kompetent och omfattande råd om rätt uppvärmning. Oavsett om naturgasuppvärmning, oljeuppvärmning, värmepumpar eller andra värmesystem – vi tar hand om planering och installation från A till Ö inklusive alla tillhörande komponenter. Naturligtvis kan vi också erbjuda dig golvvärme och smarta hemlösningar och installera dem professionellt. Du kan alltid lita på kompetensen och erfarenheten från våra värmeinstallatörer. Anställ oss som VVS firma från Stockholm.

Vilken uppvärmning är rätt?
Finns det inget generellt svar på vilket värmesystem som rekommenderas? Nej. När du väljer typ av uppvärmning måste olika faktorer beaktas, även om de individuella kraven hos hus och husägare naturligtvis också är relevanta. Å ena sidan spelar byggnadens storlek en roll, å andra sidan fastighetens läge. Så är det en lägenhet i staden eller en villa på landsbygden? En annan faktor – budgeten. Vilka kostnader kan bäras utan ansträngning? Inte bara anskaffningskostnaderna måste beaktas, utan också alla de kostnader som uppstår genom användningen av systemet. Endast de som genomför en kostnadsrelaterad värmesystemjämförelse som inkluderar investeringar, drift och underhållskostnader kan i slutändan fatta rätt beslut. En gasvärmepanna är billig att köpa; emellertid har pellets och värmepumpsystem visat sitt värde i bevarande. Ibland måste de individuella beteendemönstren användas för att hitta rätt system. Vi på VVS firman i Malmö hjälper dig ifrån början till slut.

Gammal eller ny byggnad – vilka system föredras att installeras?
Oavsett om ett värmesystem drivs med naturgas, ett gaskondenseringsvärmesystem, ett träpelletsvärmesystem, oavsett om det är kombinerat värme eller solenergi – det finns olika alternativ för nya och gamla byggnader. Frågan om vilken varmvattensbehållare (naturligtvis storleken på varmvattensbehållaren är också viktig), vilken momentan varmvattenberedare eller vilken modern teknik som ska användas måste besvaras i förväg. Som regel är gaskondenserande pannor eller oljekondenserande pannor billiga att köpa och därför är de för nybyggnader starkt rekommenderade alternativ. Det bör dock noteras att systemet också måste passa i den nya byggnaden. I synnerhet med energibesparande hus måste det säkerställas att systemet är mer effektivt än andra system. Sådana system har också visat sig vara effektiva och ekonomiska varianter vad gäller kostnader, som också har en låg investeringssumma. För gamla byggnader måste den nuvarande energibesparingsförordningen 2015 följas. I en annan förordning från 2013 föreskrivs att husägare ska byta ut sina föråldrade pannor med konstant temperatur för nya system, men skyldigheten att ersätta dem kan endast uppfyllas i mycket få fall. I nästan alla fall har enheter som behöver bytas redan ersatts. Det bör noteras att endast gamla system bör användas som också enkelt kan installeras. Det är uppenbart att nya system också automatiskt sparar kostnader; Om du byter ut ditt föråldrade värmesystem kommer du definitivt inte bara att lindra miljön, men också ditt kontosaldo. Ofta behöver inte hela systemet ersättas alls, bara enskilda komponenter måste bytas ut. Om du väljer att uppgradera din befintliga gasvärmepanna kan du spara upp till 40 procent i kostnader.

Jonas rörinspektion

Det ringde på dörren. Jonas var ensam hemma och av någon anledning gjorde det alltid honom mer nervös än det borde. Han var visserligen en

Läs mer »