Byggfirma

Utmaningar och mål inom byggsektorn

Byggsektorn står inför utmaningen att öka byggproduktionen och samtidigt göra det befintliga fastighetsbeståndet och energiövergången mer hållbar. Sektorn lider dock av brist på tillgängliga byggarbetsplatser, höga priser på byggnadsmaterial och särskilt brist på arbetskraft. Var är möjligheterna? Vilka är de ekonomiska utsikterna? Och vilken roll spelar lagstiftning och förordningar? Oavsett om du äger en byggfirma i Malmö eller någon annan del av sektorn som du är aktiv inom kommer vi att uppdatera dig. Trender och utveckling Liksom tidigare år växer byggproduktionen snabbare än den svenska ekonomin. Tillväxten var 6% 2020 efter en tillväxttakt på 7% 2019. Icke-bostadsbyggande var den främsta drivkraften för tillväxten inom sektorn, medan bostadsbyggande och infrastruktursektorn visade lägre tillväxt. Kväve- och PFAS-problemen kommer att påverka byggproduktionen från 2021. Vi förväntar oss en krympande byggsektor både 2021och 2022. Effekterna på infrastruktur och bostäder kommer att bli störst på kort sikt. Tillväxten förväntas återupptas från 2023. Byggbranschen lider fortfarande av olika utmaningar, till exempel brist på tillgänglig byggmark och otillräckligt lämplig personal. Förutom det nybyggda uppdraget finns det också ett omfattande hållbarhetsuppdrag. Den byggda miljön måste vara koldioxidneutral senast 2045. Detta innebär att byggsektorn måste kunna göra cirka 190 000 hus per år mer hållbara år 2035. ”Orderböckerna utvecklas positivt, vilket gör att företagen kan förvänta sig mer försäljning.” Punkt för punkt ser Linus Linard, som har arbetat på många olika byggfirmor, följande trender och utveckling inom sektorn: – Cirka 65 000 nya bostäder kommer att vara färdiga 2020. Detta är för lite i förhållande till den stora utmaningen som ligger i att minst 80 000 hus byggs årligen för att kompensera bostadsbristen. Antalet utfärdade tillstånd släpar också efter. – Arbetskraften är fortfarande brådskande och fortsätter att utöva press uppåt på byggkostnader och låga marginaler. Vi förväntar oss att detta kommer att leda till en ökad konkurs; – Förutom personalflödet är innovation och industrialisering nödvändig för en framtidssäker byggsektor. Genom att använda smart teknik, nya produkter och nya arbetsmetoder kan produktivitet och lönsamhet öka; – Renovering och hållbarhet av kommersiella byggnader släpar långt efter, till exempel har mer än hälften av kontorsbeståndet ännu inte den önskade minsta energimärket-C (laglig skyldighet från 2024); – Inom infrastruktursektorn är konkurrensen (till exempel inom vägbyggnad) fortsatt hård och sätter marginalerna under press. Orderportföljerna utvecklas positivt så att företagen kan förvänta sig mer omsättning. Det måste börja byggas mer energieffektiva hus redan idag. Den första missuppfattningen som brukar göras när det kommer till att energieffektivisera hemmet är att husägare felaktigt tror att deras hem redan är energieffektivt. Cirka en tredjedel av dessa hus har en definitiv orange etikett C, D eller E. Cirka 6 procent har till och med en definitiv röd F- eller G-etikett. Dessa husägare tycker fortfarande att det inte finns något behov av att bli mer hållbart. De kan förväxla energieffektivt beteende med en hållbar byggteknik. De kan också vara obekanta med sin energimärkning och därför deras energiprestanda. Missuppfattningar kräver bättre information Den andra missuppfattningen är att husägare tror att investeringar i energibesparande åtgärder inte (eller otillräckligt) betalar för sig själv

Läs mer »

Noll problem med Energihem

Jag har alltid uppskattat att få till lite förändring i tillvaron. Tyvärr har jag tummen mitt i handen så jag har verkligen aldrig kunnat fixa denna förändring på egen hand. En gång försökte jag snickra en fågelholk utefter YouTube-instruktioner. Inte ens det löste jag. Denna ohändighet har förstås bidragit till att jag många gånger har lagt väldigt mycket pengar. Detta är något jag gladeligen gör så länge jag blir nöjd med resultatet. Det senaste projektet i raden har varit fönsterbyte. Jag har varit otroligt nöjd med företaget jag lät utföra jobbet. Nu ska jag berätta varför det inte har varit några problem då jag anlitat Energihem för fönsterbyte. Det var inga problem med Energihem när det kom till den initiala kontakten. Det kanske låter självklart men det kan jag försäkra er om att det inte är. Ibland kan man nästan känna sig dåligt bemött redan vid första ansats till att be om hjälp. Så var inte fallet den här gången. Ett gott bemötande, tydlig information om vad jag som kund kan förvänta mig. Ett trovärdigt löfte om att inga problem skulle uppstå då jag tog hjälp av Energihem, och mycket riktigt. Det var heller inga problem med Energihem när det gällde kostnad och övrig information. Jag gjorde tydligt redan från början att jag råkat ut för alltifrån dolda kostnader till grova förseningar i projekt. Med Energihem var dessa problem helt frånvarande. Informationen var tydlig och inga siffror eller ord var inbakade så att vi lekmän skulle missförstå. Tydligt och rakt, precis som det ska vara. Slutligen ska nämnas att samarbetet med Energihem var nästan oförskämt fritt från problem när det kom till utförandet. Jag fick god info om hur processen med fönsterbytet skulle gå till. Teamet berättade hur de gick tillväga, vad som skulle göras och varför det behövde göras. Jag trodde inte att resultatet skulle synas så tydligt som det sedan gjorde. Det var verkligen inga problem med Energihem när det kom till leverans, och det är jag mycket tacksam för! Funderar du på fönsterbyte? Undvik då problem och anlita Energihem. Tips från en som vet!

Läs mer »