Byggnadsdränering

Ta reda på vad du behöver tänka på när du tömmer runt byggnader. Var mycket försiktig här eftersom även små misstag kan ha stor inverkan.

Ställ in inspektionsaxlar
Placera inspektionsaxlar på alla hörnpunkter, eftersom de är nödvändiga med varje riktningsändring. Axelhöjden kan enkelt justeras till den senare golvnivån genom att installera ett topprör genom att förkorta det med en såg. Använd högst tre fäströr.

Bestäm höjdpunkten
När du planerar din dränering i Göteborg ska du se till att höjdpunkten, dvs den längst bort från avloppsanslutningen, är så diagonal som möjligt mitt emot avloppsanslutningen.

Använd hela dräneringsrör
Du bör endast använda fullständiga dräneringsrör för att bygga dränering. Andra typer av rör är inte tillåtna för ”dränering för att skydda konstruktionssystem”!
Så här fungerar byggnadsdränering
När du skapar rörgränsen, se till att spetsen på hela dräneringsröret inte är över nivån på fundamentets övre kant. För att uppnå detta måste skyttegolvet på den högsta punkten vara minst 30 cm under fundamentets överkant. Från höjdpunkten måste dikets botten ha en lutning på minst 5 cm per meter.
Första steget: vertikalt sidoskikt
Applicera det vertikala vippskiktet på vattentätningen på väggen, som absorberar och dränerar vattnet på källarväggen. Är lämpliga för. B. infiltreringsplattor eller ett 27 cm tjockt lager av grus 9/17.
Lägg filterfleece på det vertikala skiktlagret och botten av rörgräften. Planera tillräckligt med fleece eftersom hela gruspaketet måste täckas med det.

Andra steget: Lägg dräneringsrör
Fyll diket minst 19 cm högt med grus med kornstorlek 9/17 och lägg avloppsrör längs remsfundamentetet. Se till att avståndet mellan rören och fundamentet är minst 11 cm. Anslut avloppsrören med anslutande hylsor och anslut röret till inspektionsaxlarna.

Tredje steg: Fyll på grus och jord
Fyll skytten med grus (korn 9/17) tills den täcker cirka 35 cm av det vertikala vipplagret. Täck sedan grusförpackningen igen med filterfleece. Fleecen bör överlappa minst 11 cm vid bakkanterna så att hällskiktet och rörledningen inte blir leriga och deras funktion försämras. Fyll resten av diket med jord i lager och komprimera de enskilda lagren så att det efterföljande arbetet inte påverkas.

Hur gör jag ett infiltrationstest?
Beroende på markens beståndsdelar och hur permeabel det är, sipprar regnvatten ut mer eller mindre snabbt. Utöver denna normala jordfuktighet finns det ett kort dammande vatten som uppstår om till exempel, efter kraftiga regnfall, vattengenomsläpplig jord inte rinner av regnet tillräckligt snabbt.
Använd släpptestet för att ta reda på hur bra nederbörden sipprar in i jorden och om dränering är nödvändig.

1. Gräv ett hål på 40 x 40 x 40 cm och fyll det med vatten flera gånger inom 5 timmar för att fullständigt mätta jorden.
2. Markera nu höjden 25 cm i hålet och fyll den med vatten upp till märket.
3. Efter 5 minuter, fyll på med vatten från en mätcylinder upp till 25 cm märket. Notera mängden vatten du har fyllt på.
4. Upprepa detta steg minst tre gånger för att få ett tillförlitligt resultat.
Mycket låg infiltration: Om mindre än 1,3 liter fylls på var  femte minut: dränering är vettigt!
Bra infiltration: Påfylls över 1,3 liter per 5 minuter
Mycket god infiltration: Med mer än 4 liter per 5 minuter

Jonas rörinspektion

Det ringde på dörren. Jonas var ensam hemma och av någon anledning gjorde det alltid honom mer nervös än det borde. Han var visserligen en

Läs mer »