grundarbeten

Markarbeten i allmänhet

Grundarbeten är ofta involverade i genomförandet av bygg- och anläggningsprojekt. Stora och småskaliga Markarbeten är en av de viktigaste aktiviteterna för Stures Markarbeten. Vi har all kunskap, erfarenhet och den senaste utrustningen med de senaste teknikerna i huset för att utföra dina Markarbeten professionellt och effektivt. Under många år har vi tillhandahållit Markarbeten av olika natur och storlek för bland annat dikesförstärkningar, byggandet av vägar, utvidgningsplaner, by- och stadsförnyelser och grävningen av ett damm i trädgården. Kulturella tekniska markarbeten Stures Markarbeten har lång erfarenhet av att utforma naturreservat, från att göra en naturvänlig bank i en park till omvandling av hela jordbruks tomter till naturreservat. Projekten genomförs på uppdrag av kommuner, vattenverk, provinser och naturföreningar när det kommer till markarbeten i Stockholm. Projekten inkluderar ofta storskalig markflyttning. På vårt eget kontor omvandlas kundens designteckningar till 4D-modeller. Dessa modeller laddas upp till GPS-datorerna i grävmaskinerna. Med detta har kranoperatörerna kontinuerligt 4D-positionsmodellen på sin skärm i kabinen. Grävningsrörelserna är optimerade och transportrörelserna på den känsliga ytan hålls till ett minimum. Detta tillsammans med vår omfattande erfarenhet av våra förare inom att skapa naturområden med bland andra. Arkitektoniska markarbeten Stures Markarbeten är en underleverantör för en rad byggföretag som levererar mark-, avlopps- och ytbeläggningsarbete. Vi kan också ta hand om installation av arkstaplar för jordfästehinder och käll-system för att hålla konstruktionsgropen torr. Med erfarenheterna som uppnåtts genom åren, den senaste tekniken och duktig personal kan vi ge dig bästa möjliga service. Från utgrävningen av kompletta bostadsområden med parkeringsgarage till en förlängning i en trädgård har vi rätt utrustning. På vårt kontor kan grundritningar konverteras till 4D-grävningsmodeller. Detta ger operatören en kontinuerlig vy av konturerna som ska grävas, så att profilen grävs inom de önskade marginalerna. Dessutom kan pålar visas på skärmen för att förhindra skador på pålarna under utgrävningen. GRUNDLÄGGNINGAR Om markarbeten ska utföras i förorenad jord, så är Stures Markarbeten det perfekta företag för dig. Vi kan ge dig råd om rätt tillvägagångssätt för arbetet för att komma fram till en mest gynnsam lösning. Det kan till exempel innebära att förorenad jord måste grävas ut och tas bort, men det finns också lösningar för om arrangering och / eller isolering av jorden. En saneringsplan beror på den framtida planen. Till exempel behöver marken under en byggnad inte vara lika ren som ett bostadsområde. Alla maskiner från Stures Markarbeten är utrustade i enlighet med gällande lagkrav för sanering. Till exempel har alla våra maskiner övertrycksenheter och luftkonditioneringsapparater. Lastbilarna är också utrustade med vätsketäta behållare och hydrauliska låsbara ventiler. Tillgången på kvalificerad personal möjliggör Stures Markarbeten utför en sanering helt oberoende. Inomhus grundarbete Stockholm Uppdrag av markarbeten för grunden av en källare i en befintlig byggnad har tidigare har redan utförts en gång. Detta markarbete utfördes i Göteborg och det blev en succé. Stures Markarbeten renoverade in en källare i en befintlig byggnad i Göteborg alltså och efter detta projekt så är detta något som vi har bestämt oss för att fortsätta med. Stures Markarbeten ger grunden för detta.

Läs mer »